دستگاه شیرینگ پک با توجه به کاربرد های خیلی فراوان در صنایع مختلف یکی از محبوب ترین نوع دستگاه های بسته‌بندی می باشد. این نوع دستگاه ها با استفاده از  نایلون شیرینگ به دور محصول پیچیده و محصول را بسته‌بندی می کند.

دستگاه های شیرینگ پک در صنایع غذایی بسیار پر کاربرد هستند به  دلیل اهمیت بالای نوع نگه داری از مواد غذایی ، از این دستگاه استفاده می کنند.

انواع دستگاه شیرینگ شامل شیرینگ دوگانه سوز، شیرینگ اتوماتیک و شیرینگ نیمه اتوماتیک.