نمایش 9 24 36

دستگاه شیرینگ پک مینی نیمه اتومات تک سوز عرض 80 ( سه فاز و تک فاز )

تومان80,800,000
دستگاه شیرینگ پک مینی نیمه اتومات تک سوز عرض 80 سه فاز و تک فاز مورد کاربرد جهت کارخانجات یا

دستگاه شیرینگ پک نیمه اتومات تک سوز عرض 80 ( سه فاز )

تومان80,300,000
دستگاه شیرینگ پک تونلی مورد کاربرد جهت کارخانجات یا واحدهای تولیدی برای بسته بندی مواد غذایی و دارویی یا بهداشتی است. که حجم تولید نسبتا بالایی را دارا می باشد،حداکثر ارتفاع محصول در مینی پک 35 سانتی متر می باشد. دستگاه مینی پک می تواند به صورت تک سوز یا دو گانه سوز باشد. طراخی این دستگاه به صورتی می باشد که نیازی به اپراتور متخصص ندارد و هرکس می تواند به سادگی از این دستگاه استفاده کند.

دستگاه شیرینگ پک نیمه اتومات دو گانه سوز عرض 80 ( سه فاز )

تومان82,800,000
دستگاه شیرینگ پک نیمه اتومات دو گانه سوز سه فاز نیمه اتومات مورد کاربرد جهت کارخانجات یا واحدهای تولیدی برای

دستگاه شیرینگ پک نیمه اتومات دو گانه سوز عرض 80 ( سه فاز و تک فاز )

تومان83,300,000
دستگاه شیرینگ پک نیمه اتومات دو گانه سوز سه فاز و تک فاز مورد کاربرد جهت کارخانجات یا واحدهای تولیدی

دستگاه شیرینگ پک نیمه اتومات گازسوز عرض 70 ( سه فاز )

تومان69,300,000
دستگاه شیرینگ پک مینی نیمه اتومات گازسوز مورد کاربرد جهت کارخانجات یا واحدهای تولیدی برای بسته بندی مواد غذایی و دارویی

دستگاه لیبل شیرینگ دو گانه سوز ( سه فاز )

تومان47,200,000
دستگاه لیبل شیرینگ ( Shrink Label) دستگاهی است، دستگاه لیبل شیرینگ دو گانه سوز برای چسباندن لیبل ها و برچسب

دستگاه لیبل شیرینگ دو گانه سوز (سه فاز و تک فاز)

تومان47,600,000
دستگاه لیبل شیرینگ ( Shrink Label ) دو گانه سوز سه فاز و تک فاز دستگاهی است برای چسباندن لیبل ها

دستگاه لیبل شیرینگ گازی ( سه فاز و تک فاز )

تومان45,800,000
دستگاه لیبل شیرینگ ( Shrink Label) گازی سه فاز و تک فاز دستگاهی است برای چسباندن لیبل ها و برچسب

دستگاه لیبل شیرینگ گازی (سه فاز)

تومان45,400,000
دستگاه لیبل شیرینگ ( Shrink Label) گازی دستگاهی است برای چسباندن لیبل ها و برچسب ها توسط باد گرم به

دستگاه مینی شیرینگ اتومات تک سوز عرض 70 ( سه فاز )

تومان74,100,000
دستگاه مینی شیرینگ اتومات گاز سوز عرض 70 مورد کاربرد جهت کارخانجات یا واحدهای تولیدی برای بسته بندی مواد غذایی

دستگاه مینی شیرینگ اتومات تک سوز عرض70 (سه فاز و تک فاز)

تومان74,700,000
دستگاه مینی شیرینگ اتومات تک سوز سه فاز و تک فاز مورد کاربرد جهت کارخانجات یا واحدهای تولیدی برای بسته

دستگاه مینی شیرینگ اتومات دوگانه سوز عرض 70 ( سه فاز و تک فاز )

تومان77,300,000
دستگاه مینی شیرینگ اتومات دوگانه سوز عرض 70 تک فاز و سه فاز مورد کاربرد جهت کارخانجات یا واحدهای تولیدی